Vägen till COP26

ICC:s roll inför COP26

ICC är näringslivets officiella fokalpunkt inom UNFCCC och FN:s klimatkonferenser. Inför COP26 har en rad initiativ lanserats för att identifiera och föda in näringslivets prioriteringar inför och under konferensen. Den som vill bidra till ICC:s arbete uppmanas att engagera sig i initiativen nedan och att vidareförmedla ICC:s officiella policypositioner. Prioriterade ICC-frågor inför konferensen är att fler regeringar ska höja sina klimatambitioner och vara beredda att vidta konkreta åtgärder för att leva upp till dem, att tydliga riktlinjer vad gäller Parisavtalets artikel 6 ska antas och att finanspolitiska åtgärder och regulatoriska incitament ska vara i linje med klimatmålen.

Är du intresserad av att delta i ICC:s förberedelsearbete? Vänligen kontakta vår policyansvarige, Henrik Blomqvist.

Vad gör ICC Sverige?

Som förberedelser inför COP26 kommer ICC Sverige löpande informera om utvecklingen och vilka möjligheter som det finns att engagera sig i ICC:s internationella arbete. Under hösten kommer vi också, utöver ett ordinarie möte i vår Hållbarhetskommitté, att anordna tre tematiska frukostsalonger.

ICC:s frukostsalonger är en hyllning till vår födelseort och de historiska franska salongerna, där vi bjuder in till medlemsexklusiva diskussioner med högt i tak. De är en chans att, i avslappnad miljö och under Chatham House Rule, diskutera och debattera aktuella frågor och politiska ämnen över en frukost. Slutsatserna från frukostsalongerna kommer att ligga till grund för ICC Sveriges inspel till ICC:s internationella påverkansarbete inför COP26. Du hittar teman och datum under Evenemangsfliken.

 

Tillbaka till COP26 startsida

Webinarium: COP26 in Practice

I början av sommaren arrangerades ett möte för ICC:s medlemmar om hur företag bäst kan ta till vara på den konstruktiva policydiskussion som COP26 erbjuder. Deltog gjorde bland annat ordförandeskapet för COP26 samt representanter från UNFCCC och ICC:s huvudkontor för att ge en överblick av hur COP26 fungerar i praktiken och hur företag kan bidra till en lyckad konferens. Under mötet diskuterades även olika sätt att integrera klimatarbete i företags affärsstrategier. Här nedan kan du ta del av en inspelning:

ICC COP26 in Practice | 01.07.2021 from ICC United Kingdom on Vimeo.

+ Läs mer

Working Group on Carbon Pricing

I juni 2021 startades en internationell arbetsgrupp inom ICC för att ta fram övergripande principer och rekommendationer för prissättning av koldioxid. Arbetsgruppen tillsattes mot bakgrund av frågan om regler för internationella koldioxidmarknader, som är en av de kvarstående frågorna i Parisavtalet att förhandla färdigt. Arbetet är tänkt att bygga vidare på ICC:s tidigare policypapper Environmental Taxation Principles från 2012 och Carbon Pricing Principles från 2016. Ni finner arbetsgruppens Terms of Reference här »

+ Läs mer

SME Climate Hub | 1.5C Supply Chain Leaders

I september 2020 lanserade ICC hållbarhetsplattformen SME Climate Hub i samarbete med Exponential Roadmap, We Mean Business och FN:s Race to Zero. Plattformen är tänkt att hjälpa små och medelstora företag i deras klimatarbete samtidigt som de åtar sig att nå netto nollutsläpp till 2050. I dagsläget tillhandahåller plattformen ett femtiotal praktiska verktyg och resurser utvecklade i samarbete med University of Oxford som ska hjälpa företagen minska sina utsläpp. Läs mer »

Storföretag har möjlighet att engagera sig genom 1.5oC Supply Chain Leaders, för att arbeta tillsammans med och bistå små och medelstora företag i deras leveranskedjor med att halvera sina utsläpp till 2030 och nå netto nollutsläpp till 2050. Läs mer »

+ Läs mer

ICC Paper on Nationally Determined Contributions (NDCs) for Inclusive Ambition and Sustainable Recovery

Ett policypapper håller på att utarbetas som understryker vikten av att involvera näringslivet mer i processerna kring nationellt fastställda bidrag (NDCs). Pappret är tänkt att ge rekommendationer på åtgärder som regeringar kan vidta för att stärka samarbetet med den privata sektorn och säkerställa att policyutvecklingen på nationell nivå ligger i linje med vad som krävs för att uppnå Parisavtalet.

+ Läs mer

Insamling av företagsexempel på grön omställning

I syfte att, i tid till COP26, ge ut en rapport på temat ”Business Actions for Mitigating Climate Change” samlar ICC Storbritannien in exempel på hur företag ställer om sina verksamheter för att bidra till klimatarbetet.

Uppdatering: Insamlingen är nu stängd. Den slutgiltiga rapporten tillgängliggörs här efter publicering.

+ Läs mer