27
Apr

Hinder i handeln med USA?

Vilka problem och hinder som finns i handeln mellan Sverige och USA ska diskuteras vid ett möte mellan länderna den 23 maj. Inför mötet har Kommerskollegium fått regeringens uppdrag att fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter…

Läs mer
25
Apr

ICC:s Skiljedomstol utökar verksamheten

ICC International Court of Arbitration (ICC:s Skiljedomstol) – ett av de världsledande instituten för tvistlösning genom skiljeförfaranden och medling, utökar verksamheten. I veckan öppnades ett nytt kontor i Singapore, som en del i arbetet med…

Läs mer