15
Mar

USA betalar inte högre tullar än någon annan

Trump har försvarat sitt förslag om att införa ståltullar med att EU tar ut orättvist höga tullar gentemot USA. I en artikel i Dagens Nyheter idag förklarar ICC:s generalsekreterare Lena Johansson och Björn Strenger, Kommerskollegium,…

Läs mer