Sverigekontoret

Svenska ICC är en av 90 nationalkommittéer inom Internationella handelskammaren. Nationalkommittéerna utgör det globala nätverk som gör ICC unikt bland näringslivsorganisationer.

Svenska ICC:s uppgift är att med de svenska medlemmarna forma en svensk näringslivspolicy i internationella frågor samt att driva de svenska synpunkterna i ICC globalt. En annan central uppgift för Svenska ICC är att uppmärksamma regering och myndigheter, liksom andra intressenter i Sverige, på näringslivets inställning i aktuella frågor som har betydelse för företagens möjligheter att göra internationella affärer. I detta ligger också att påverka lagstiftningen i Sverige, så att handel och gränsöverskridande investeringar fungerar så smidigt som möjligt.

Svenska ICC arrangerar också kurser och seminarier, för att hjälpa medlemmar och andra intresserade att hålla sig uppdaterade. Sverigekontoret marknadsför och säljer också ICC:s publikationer. Vidare ger Svenska ICC ut tidningen ICC Business World, ett Nyhetsbrev samt Incoterms News. Kansliet bistår även med nominering av skiljemän i tvister vid ICC International Court of Arbitration.

Svenska ICC har sitt kontor på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. För besökande hänvisas till ingången på Brunnsgatan 2.