Internet har förvandlat internationell handel

Digitaliseringen medför nya sätt att producera och att bedriva handel. Att enkelt och flexibelt kunna använda data har blivit helt centralt. Vi måste därför öka förståelsen för betydelsen av dataöverföring för det moderna näringslivet.

Att digitaliseringen har förändrat samhället fullständigt är uppenbart. Även förutsättningarna för tillverkning och handel har ändrats radikalt. Digitaliseringen har verkligen öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Den möjliggör nya sätt att handla. Den möjliggör handel med fler varor och tjänster. Men framförallt förbättrar digitaliseringen förutsättningarna för den traditionella handeln.

Handel kan idag vara att köpa en vara över internet. Hos EU-företag med minst 10 anställda i så utgör idag e-handeln 14 procent av omsättningen. Handel kan också vara att streama en film, eller att ladda ner en app eller ett dataspel.

Men digitaliseringens allra viktigaste inverkan är möjligheterna till ökad specialisering i produktionen. Handel bygger ju på specialisering – och digitaliseringen möjliggör långtgående specialisering. Det handlar om data – om möjligheten att använda data i olika delar av produktionen, att dela data mellan olika delar av företaget och produktionen men också över landgränser. Handel kan vara att data passerar en landgräns.

Idag kan praktiskt taget inga företag bedriva sin verksamhet, köpa, producera och sälja utan att data behöver passera en gräns. Produktionen är idag internationell och fortgår i nätverk eller produktionskedjor. Modern handel beskrivs ibland som handel med uppgifter – ”trade in tasks”. Över 50 procent av världshandeln är insatser som vidareförädlas i ett annat land. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i handeln. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse. Ett av de viktigaste inslagen i den tilltagande specialiseringen är just användandet av digitala lösningar.  I en ny amerikansk studie analyseras digitala tjänsters betydelse för amerikansk export. En slutsats var att ”digitally enabled services” stod för över 60 procent av USA:s tjänsteexport år 2011 och för 17 procent av den totala exporten.

Specialiseringen går snabbt bland producenterna av digitala lösningar. Potentialen är enorm – och utvecklingen har bara börjat. Men för att potentialen ska kunna utnyttjas måste data kunna föras smidigt över landgränser.

Den utbredda dataanvändningen och dataöverföringen har naturligtvis viktiga skyddsaspekter. För att skyddet ska kunna hanteras på ett sätt som tar hänsyn till den funktion som data spelar i modern produktion, behövs ökad förståelse för den roll som data och digitalisering har i all verksamhet. Det finns fortfarande en missuppfattning att dataöverföringar och dataskydd främst berör Google, Facebook och liknande verksamheter. Det är förvånansvärt okänt hur central en fungerande datarörlighet är för moderna affärsmodeller i alla typer av företag, exempelvis tillverkningsföretag.

Faktum är att modern produktion är helt beroende av dataöverföringar – och att handelns roll i produktionen har förändrats tack vara digitaliseringen.

 

 

Överenskommelse för dataflöden mellan EU och USA  

Den 2 februari 2016 slöt EU och USA efter två års förhandlingar en överenskommelse om överföring av data mellan EU och USA: the EU-US Privacy Shield. Överenskommelse skapar främst starkare skyldigheter för amerikanska företag att skydda personlig data från Europa.

En lösning av frågan om möjligheten till dataöverföring till USA är av största vikt för europeiska företag och för handelsförbindelserna över Atlanten skadas. Många företagsorganisationer har därför drivit på för att få en lösning. ICC Sverige har tidigare i år i ett brev tillsammans med Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare uppmanat den svenska regeringen att ta aktiv roll i förhandlingarna för att säkerställa en snabb och effektiv lösning.

EU-US Privacy Shield_published paper