Referensgrupper

Referensgruppernas arbete syftar till att tillvarata det svenska näringslivets intressen i ICC-sammanhang liksom att informera svenska myndigheter om ICC:s ståndpunkter. Samtliga referensgrupper motsvaras av internationella kommissioner.

I ICC:s referensgrupper deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter och sakkunniga på respektive område.

 

Referensgruppen Skiljedom vid ett möte i Svenska ICC:s lokaler.