En utbildning i hur du kan förebygga mutor och korruption med stöd av ICC:s guide.

Under denna heldagsutbildning kommer vi att på ett praktiskt sätt gå igenom vad som menas med mutor och korruption och hur riskerna kan identifieras och förebyggas.

Vi kommer att särskilt fokusera på hur organisationer kan förebygga sina korruptionsrisker i förhållande till samarbetspartners med utgångspunkt i ICC:s guide ”Anti-korruption – due diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag”. Vi kopplar teori till  praktik, fördjupar oss i svensk lag och bygger kunskap genom exempel ur verkligheten. Vi tittar även på falluckor och risker som företag ofta missar, trots goda intentioner.

Under kursen kommer deltagarna att få praktiska verktyg i hur de kan utforma sitt compliance-program för att i ett tidigt skede kunna identifiera sina korruptionsrisker och agera förebyggande.


SEK 4 900 exkl. moms (i priset ingår lunch och fika samt kursmaterial)

25% rabatt på en kursplats om du tar med dig en kollega (max. tre kollegor)

(Faktura skickas ut efter kursen)

Feedback från kurstillfällen:

”Bra och professionellt genomförd kurs. Är gärna med på fler liknande denna.”
”Mycket bra! Informative och användbar!”

”Viktigt perspektiv att ha i åtanke i olika analyser”

Anmälan